Mecenat nad książką „Wspomnienia Książę Olgierd Czartoryski”

„Historia, to nasze dziedzictwo, dlatego w szczególny sposób cenimy osoby, które działają na rzecz szerzenia wiedzy historycznej.” – mówi Joanna Legutko. Jednym z takich ludzi jest Jakub Moryson – historyk, regionalista, autor trzech książek historycznych. Jego najnowszą publikację pt. „Wspomnienia Książę Olgierd Czartoryski”, nasza firma, jako jedna z wielu podmiotów, objęła mecenatem finansowym. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wydania dzieła o jakże istotnej dla naszego regionu, jak i Polski osobistości jaką jest Książę Olgierd Czartoryski.

W. Legutko