Rośnij razem z nami!

Menager ds. sprzedaży w kanale tradycyjnym

   wróć

Menager ds. sprzedaży w kanale tradycyjnym

    Formularz kontaktowy

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym: 29 700 000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z.o.o. z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, KRS 0000504100 – moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz podanych w toku rekrutacji: