bg

Loteria

Akcji #ZDROWOROSNA towarzyszyła loteria dla Nauczycieli i Opiekunów Grup polegająca na zorganizowaniu ogrodniczych zajęć praktycznych dla dzieci podczas których mogły one poznać podstawy uprawy roślin. Loteria miała na celu szerzenie postaw proekologicznych oraz pokazanie, że ogrodnictwo może być łatwe, przyjemne i efektywne! W tym wydarzeniu wzięło udział ok 1300 osób, które podzieliły się z nami swoimi wynikami zajęć praktycznych wysyłając zdjęcia i filmiki. Dzięki temu poznaliśmy wielu Ogrodowych Superbohaterów! Dziękujemy Wam za tak liczny odzew.

Zachęcamy Was do śledzenia naszych działań na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej

Zasady konkursu

Podpunkt 1

Każdy Nauczyciel lub Opiekun, który zgłosi klasę/grupę do Akcji #ZDROWOROSNA, otrzyma Darmowy Pakiet Startowy. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zorganizować zajęcia praktyczne dla klasy/grupy, podczas których wykorzystany zostanie przesłany Darmowy Pakiet Startowy, a także inne materiały zamieszczone na stronie www.legutko.com.pl/zdroworosna (w tym filmy edukacyjne i instruktażowe udostępnione na platformie YouTube, mające na celu przybliżenie procesu związanego z wysiewem i wzrostem roślin)

Podpunkt 1

Nauczyciel lub Opiekun grupy, który chce wziąć udział w Konkursie, powinien opublikować w mediach społecznościowych swojej placówki fotorelację z przeprowadzonych zajęć praktycznych.

Podpunkt 2

Następnie Nauczyciel lub Opiekun grupy powinien wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia konkursowego znajdującego się na tej stronie internetowej podając w nim swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz link do strony, na której została opublikowana fotorelacja z przeprowadzonych zajęć praktycznych.

Podpunkt 2

Integralną częścią zgłoszenia jest "Formularz zgłoszenia konkursowego" stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji #ZDROWOROSNA. Pamiętaj, aby przesyłając formularz zgłoszeniowy, załączyć wypełniony skan tego załącznika.
Pobierz Regulamin Akcji #ZDROWOROSNA

Podpunkt 3

Spośród osób, które prześlą zgłoszenia konkursowe, w ciągu każdego dnia roboczego wyłonimy maksymalnie 3 zwycięzców. Oceniać będziemy wartość artystyczną wykonanych fotografii, ich oryginalność oraz ekspozycję nazwy i logo W.Legutko. Wybór laureatów będzie odbywał się w każdy poniedziałek o godz. 14.00 (zgodnie z §6 pkt 4 Regulaminu).

Podpunkt 3

Każdy zwycięzca otrzyma bon upominkowy (w postaci elektronicznego kodu) o wartości 50 zł, do wykorzystania w e- sklepie W.Legutko.

Zapoznaj się

Regulamin

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz Regulamin Akcji #ZDROWOROSNA: